| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Predstavitve

Page history last edited by Gabriela Zver 12 years, 4 months ago

2. Predstavitve, 20.- 26.februar 2012

 

1. teden

Delo v učnih krogih se začne z dobrodošlico skrbnika učnega kroga.Učitelji in učenci/dijaki pripravijo svojo predstavitev s fotografijo.

 

List of participating schools and Learning Circle codes

 

S1  Srednja šola Slovenska Bistrica - - Iva Pučnik Ozimič
S2  Srednja šola za FKZ - Ljubljana - Marija Šušteršič
S3  Srednja šola Zagorje - Anica Ule Maček
S4  Šolski center Krško-Sevnica - Krško - Ernest Simončič prof.
S5  Gimnazija Kočevje - Kočevje - Mag.Meta Kamšek
S6  ESIC Kranj Gradbeno-storitvena šola - Kranj - Tomo Grahek
S8  Biotehniški center Naklo - Naklo - Andreja Ahčin
S9 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer -  - Zvonko Kustec

S10  Dvojezična srednja šola Lendava - Silvija Hajdinjak Prendl

 

Uvod moderatorji Boba Hofmana in Darja Žnidaršič

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.