| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Raziskovanje in odgovori

Page history last edited by Renske Hofman 12 years, 2 months ago

 

  

4. Raziskovanje in odgovori, 12.marec-22.april 2012

 

4.-8.teden

Vsaka skupina raziskuje in odgovarja na vprašanja vseh partnerjev, obenem že prejema odgovore ostalih.

 

 

 

 

 

 • S1 Srednja šola Slovenska Bistrica

Stran z vprašanjem S1, kjer objavite svoje odgovore

 

 • S2 Srednja šola za FKZ

Stran z vprašanjem S2, kjer objavite svoje odgovore

 

 • S3 Srednja šola Zagorje

Stran z vprašanjem S3, kjer objavite svoje odgovore

 

 • S4 Šolski center Krško-Sevnica

Stran z vprašanjem S4, kjer objavite svoje odgovore

 

 • S5 Gimnazija Kočevje

Stran z vprašanjem S5, kjer objavite svoje odgovore

 

 • S6 ESIC Kranj – Gradbeno-storitvena šola

Stran z vprašanjem S6, kjer objavite svoje odgovore

 

 • S8 Biotehniški center Naklo

Stran z vprašanjem S8, kjer objavite svoje odgovore

 

 • S9 Gimnazija Franca Miklošiča

Stran z vprašanjem S9, kjer objavite svoje odgovore

 

 • S10 Dvojezična srednja šola Lendava

Stran z vprašanjem S10, kjer objavite svoje odgovore

 

 

Comments (1)

Tina Križnar - BC Naklo said

at 6:39 pm on Apr 16, 2012

V imenu dijakinj in dijakov 2E razreda (BC NAKLO), ki sodelujejo v projektu, se opravičujem za nekoliko krajše odgovore, ki niso opremljeni z veliko dodatnega gradiva - dijakinje in dijaki so namreč na dvomesečnem praktičnem usposabljanju z delom (niso na šoli) in sodelujemo zgolj prek maila. Kar vsekakor ni ovira, nasprotno, njihovo delo je še toliko bolj samostojno. Pri nekaj odgovorih pričakujem še popravke in dopolnitve. Javila bom, kdaj bodo odgovori dokončni.
NAJLEPŠA HVALA ZA RAZUMEVANJE in vse pohvale ostalim, ki ste nam pripravili ogromno zanimivega branja, slikovnega gradiva in filmčkov!!!!!!! BRAVO!!
Prijazen pozdrav vam želim,
Tina Križnar - mentorica

You don't have permission to comment on this page.