| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Sodelujoče šole

Page history last edited by Gabriela Zver 9 years, 10 months ago

List of participating schools and Learning Circle  codes

 

S1  Srednja šola Slovenska Bistrica - Iva Pučnik Ozimič
S2  Srednja šola za FKZ - Ljubljana - Marija Šušteršič
S3  Srednja šola Zagorje - Anica Ule Maček
S4  Šolski center Krško-Sevnica - Krško - Ernest Simončič prof.
S5  Gimnazija Kočevje - Kočevje - Mag.Meta Kamšek
S6  ESIC Kranj – Gradbeno-storitvena šola Kranj - Tomo Grahek
S8  Biotehniški center Naklo - Naklo - Andreja Ahčin
S9 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer - Zvonko Kustec

S10  Dvojezična srednja šola Lendava - Silvija Hajdinjak Prendl

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.