| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Sodelujoče šole

Page history last edited by Gabriela Zver 11 years, 3 months ago

List of participating schools and Learning Circle  codes

 

S1  Srednja šola Slovenska Bistrica - Iva Pučnik Ozimič
S2  Srednja šola za FKZ - Ljubljana - Marija Šušteršič
S3  Srednja šola Zagorje - Anica Ule Maček
S4  Šolski center Krško-Sevnica - Krško - Ernest Simončič prof.
S5  Gimnazija Kočevje - Kočevje - Mag.Meta Kamšek
S6  ESIC Kranj – Gradbeno-storitvena šola Kranj - Tomo Grahek
S8  Biotehniški center Naklo - Naklo - Andreja Ahčin
S9 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer - Zvonko Kustec

S10  Dvojezična srednja šola Lendava - Silvija Hajdinjak Prendl

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.