Sodelujoče šole


List of participating schools and Learning Circle  codes

 

S1  Srednja šola Slovenska Bistrica - Iva Pučnik Ozimič
S2  Srednja šola za FKZ - Ljubljana - Marija Šušteršič
S3  Srednja šola Zagorje - Anica Ule Maček
S4  Šolski center Krško-Sevnica - Krško - Ernest Simončič prof.
S5  Gimnazija Kočevje - Kočevje - Mag.Meta Kamšek
S6  ESIC Kranj – Gradbeno-storitvena šola Kranj - Tomo Grahek
S8  Biotehniški center Naklo - Naklo - Andreja Ahčin
S9 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer - Zvonko Kustec

S10  Dvojezična srednja šola Lendava - Silvija Hajdinjak Prendl