| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Zaključek

Page history last edited by Srednja šola Slovenska Bistrica 10 years, 12 months ago

 

 

6. Zaključek, 13. - 20. maj 2012

 

11. teden

Vsaka skupina objavi poslovilne misli in nekaj učencev/dijakov izpolni vprašalnik.

Uradno učne kroge zaključi skrbnik učnih krogov s sklepnimi mislimi.

 

 


S1 Srednja šola Slovenska Bistrica

 Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

Takole. Čaka nas še zadnja naloga preden končamo tale projekt – napisati zaključek.

 

Moramo povedati, da smo se v preteklih trinajstih tednih naučili kar veliko novega. Kdo bi si mislil, da so osnova za izdelavo inzulina gensko spremenjeni organizmi ali, da za ogrevanje neizolirane hiše porabimo do desetkrat več energentov? Seveda pa ima tako kot vsaka stvar tudi tale projekt svoje dobre in slabe lastnosti. Med dobre štejemo osvojeno znanje, zanimive tematike ter sam način delovanja projekta. Ena izmed slabih strani takega dela pa je to, da vzame kar veliko časa, nekaterim seveda manj, drugim več.

Delo smo si razdelili tako, da smo po parih prevzeli teme posameznih šol. Tako smo po parih temo tudi obdelali, jo predstavili sošolcem in potem dali odgovore na splet.

Mentorice so nam določile profesorje, ki so nam bili v pomoč pri obdelavi tem. Nekateri smo njihovo ponujeno pomoč izkoristili bolj, drugi nekoliko manj. Odvisno koliko smo se sami znašli.

Pri tem načinu delitve dela je odvisno katero tematiko si dobil. Nekateri so dobili teme, ki so jih že poznali ali pa so jih zanimale, drugi spet takšne, ki so nam bile neznane in mogoče ne preveč privlačne. Priznamo pa, da je vsem šolam uspelo najti teme, ki so tudi po naše izzivi 21. stoletja.

Da bi vsi obdelali vse teme, se nam je zdelo nemogoče, ker so bile zastavljene naloge precej široke in bi bilo preveč dela.

Pri dobljenih odgovorih na naše zastavljeno vprašanje smo dobili od nekaterih dijakov kvalitetne odgovore, nekateri pa se niso preveč potrudili, da bi nam odgovorili.

Pri pisanju zaključka smo imeli zato kar malo težav, ker smo dobivali precej splošne odgovore. Mogoče tudi zato, ker smo premalo specificirali pričakovane oblike in metode dela in pričakovano obliko odgovorov. Tudi iz tega smo se nekaj naučili.

 

Menimo, da bi bilo za boljšo komunikacijo med dijaki različnih šol potrebno uvodno srečanje v živo, da bi se bolje spoznali. Tako bi čutili večjo odgovornost do dela, ker bi imeli pred sabo realne osebe, ki pričakujejo naše odgovore.

Predlagamo, da se v bodoče organizira tudi kakšen skupni zaključek, kjer bi se lahko vsi udeleženci srečali. Tako bi lažje izmenjali izkušnje. Konec koncev bi bilo zanimivo videti ali celo preživeti kakšen dan na šoli z dijaki katerim si odgovarjal na vprašanja (neka oblika izmenjave).

 

Če potegnemo črto, bi lahko rekli, da je bila zadeva v celoti kar dobra in da bi si želeli več takega dela, seveda tudi pri ostalih predmetih.

 

Še naš video posnetek: SUK.avi


S2 Srednja šola za FKZ

 Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

 

 

 

 

Na samem začetku bi se rade zahvalile našima mentorjema, profesorici Alenki Gorjan in profesorju Zlatku Magdevskemu za novo znanje in spoznanje.

Ko smo izvedele, da smo poklicane k projektu Učni krogi in da je tema gensko spremenjeni organizmi, se nam niti približno ni sanjalo, kaj naj bi to bilo. Tako smo začele raziskovati po internetu in našle veliko zanimivih podatkov. Človek sploh ne more verjeti, kaj vse je znanost že odkrila. Po vseh informacijah in rezultatih anket, se še vedno ne moremo točno opredeliti ali smo za GSO ali smo proti njim. Po podatkih naj bi bilo to koristno, a če bi bilo to res, bi nam to zagotovo dala že mati narava.

Za konec pa bi se zahvalile še vsem šolam in anketirancem, ki so nam pomagali, da smo prišle do bolj točnih podatkov in zaključkov. Ker pa živimo v demokratični državi, naj se o uporabi gensko spremenjene zelenjave in rastlin odloča vsak zase. Upamo samo, da vam je naš projekt pomagal pri vaših odločitvah.

 

Gorjanova je rekla,

imam super nalogo.

In hitro je stekla,

po drugo nadlogo.

 

Se Zlatko ji je pridružil,

skupaj res super sta par.

Vse skupaj nas je okužil,

v GSO skriva se čar.

 

Organizmu vzameš en gen,

in drugemu tega dodaš.

Plenilec postane zdaj plen,

zelenjavo zdaj super imaš.

 

 

 

 

 

 

 


S3 Srednja šola Zagorje

Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

Na začetku projekta smo dvomili, kako bo vse potekalo, nato pa smo videli, da je projekt zelo zanimiv. Skozi projekt smo pridobili veliko novih izkušenj in znanja. Menimo, da nam bo to znanje v življenju koristilo, zato se bomo udeležili prihodnjih projektov, ki bodo naše znanje še povečali.

 

Ta projekt nam je bil zelo všeč, ker je v njem sodelovalo veliko šol. Zanimivo je bilo odgovarjati na vprašanja drugih šol, prav tako pa tudi prebirati njihove odgovore na naša vprašanja.

 

Anja Bervar, Anita Bervar, Dijana Hisenaj, Medina Avdagić.

 

 

Sprva se mi je zdelo, da bo projektno delo težje, vendar sem tekom projekta spoznaval različne tipe nalog in se tudi sam soočil s temo, ki je nisem ravno vešč, kljub temu sem z opravljenim delom zadovoljen in bi se z veseljem udeležil še kakšnega podobnega projekta.

Aljaž Novak

 

 

Učni krogi so sami po sebi zelo dobra zamisel. Naučili sva se veliko zanimivih ter poučnih stvari, prav tako pa sva začeli razmišljati o stvareh, na katere prej ne bi nikoli niti pomislili (domoljubje,..). Na začetku se nama je projekt zdel zanimiv, kasneje pa se je izkazalo drugače. Pričakovali sva več sodelovanja z drugimi šolami, prav tako pa so se pojavile težave s časom. V skupini smo zelo težko uskladili projekt, šolo in naše zunaj šolske dejavnosti. Veseli sva, da se je vse dobro izteklo in da sva izdelek naredili, čeprav sva imeli malo težav. Zato nama bo naslednji izziv, s katerim se bova srečali, veliko lažji. To je bil tudi naš cilj.

Lejla Bukvarevic in Medina Okić

 

 

Ob prvi predstavitvi projekta so bila pričakovanja velika. Izkazalo pa se je, da je za dosego končnega rezultata potrebno vložiti veliko dela, časa in potrpežljivosti. Projekt se je izkazal za prijetnega in pozitivnega, saj je dobro zasnovan, vendar bi si želeli, da bi se nekatere skupine vedle bolj odgovorno in bi bilo delo še prijetnejše. Projekt se nama je zdel zanimiv ter poučen in bi v prihodnje z veseljem sodelovali pri podobnih projektih.  

“You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.”   

Anja Ocepek in Tanja Ostrožnik

 

 

Pri projektu sva se naučili misliti s svojo glavo. Glede na temo, katero sva imeli, nama je bilo zanimivo in zelo zabavno sodelovati, saj vsi vemo, kakšni so okoljski problemi in kakšno srečo imamo, da je pri nas tehnologija zelo napredovala. Pri raziskovanju sva spoznali veliko novosti in napak, ki sva jih naredili v življenju, ne le midve temveč vsi, ki živimo na tem prečudovitem planetu. 

Ula Hvala in Anamari Ostrožnik

 

Sprva sva se tega projekta zbala, ker so nam ga profesorji predstavili kot zelo zahtevnega. Toda med delom sva spoznala, da je projekt zelo zanimiv in poučen. Upava, da bo še več takšnih projektov in se veseliva srečanja z dijaki drugih šol.

Valentin Ćosić in Dean Ćosić

 


S4 Šolski center Krško-Sevnica:

Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje.

Naj vas povabimo na našo zaključno prireditev Slovenskih učnih krogov, ki bo prihodnji torek, 15. maja 2012, ob 16. uri.

Če želite, nas lahko kontaktirate in tudi obiščete.

Vljudno vabljeni.

 

Lep pozdrav iz Krškega.

 


S5 Gimnazija Kočevje

 Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

Namesto zaključka projekta sodelujoči dijaki in profesorji z Gimnazije Kočevje objavljamo končno poročilo in se vsem zahvaljujemo za sodelovanje z veliko mero potrpežljivosti in prijaznosti!

SUK Gimnazija Kočevje končno poročilo.doc  

 


S6 ESIC Kranj-gradbeno-storitvena šola

Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

Čeprav smo tehniška šola in je bilo potrebno odgovarjati na družboslovna vprašanja,

so nam bila vprašanja zelo zanimiva (domoljubje, socialna neenakost). Alajža npr. še vedno

muči vprašanje družinskega zakonika.

Nekoliko manj smo bili zavzeti za preštevanje kalorij, ampak zdaj vsaj vemo za kaj gre:)

 

Spoznali smo,  da smo naše vprašanje o energiji zastavili preveč široko in preveč zahtevno. No, pa saj se učimo.

Upamo, da druge šole niso jezne na nas. Naj povemo, da omenjene teme pri rednem pouku strokovnih predmetov še nismo obravnavali.

To pride na vrsto šele drugo leto, tako da bistvene prednosti pred drugimi šolami nismo imeli.

Malo nas je bilo celo strah, da bodo druge šole bolje odgovorile od nas.

 

Sicer pa smo veliko in resno delali, zraven pa se zelo zabavali.

Tako je Matej I. v teku trajanja projekta in neštetih pogovorov spoznal pomembnost dobre komunikacije, o čemer je razmišljal tudi doma.

Skupno delo je pripomoglo, da se je uspešno zmenil za opravljanje praktičnega usposabljanja.

 

Uroš je eden tistih, ki je največ pripomogel pri projektu - izredno delaven in marljiv, predvsem pa zanesljiv. Kot pravi pregovor: "Tiha voda bregove dere".

 

Za njim skoraj nič ne zaostaja Matej II, prizadeven, inovativen zanesljiv.

 

No, vsak dijak je po prispeval k delu.

Nepogrešljivi so bili:

 • pri izbori vprašanj (Jasmin, Zamis),
 • predstavitvenii video - montaža (Rok III.),
 • posnetki znamenitosti Kranja ( Aljaž, Matej I., Matej II, , montaža Rok III),
 • izračuni (Rok I.,, Andraž),
 • izdelava xMinda (Rok II, Uroš),
 • iskanje podatkov (vsi),
 • dajanje dobrih idej (Nejc),
 • intervju in slikanje sončne elektrarne (Rok II),
 • in še in še; 

Dobr je blo. :P

Posneli smo 318 fotografij in 61 videov - vsega seveda nismo objavili. Kajpada.

 

Začelo se je nekako takole -  slike nismo znali obrniti:

Fliqz has shut down their service. To access this video, email support with this video id: d8bf5d3811524d209c799171b648987f

 

Veliko kadrov je bilo potrebno ponovno posneti:)

Fliqz has shut down their service. To access this video, email support with this video id: c01959caacc74a48add85e15840afc99

 

Potem pa nam je  steklo:

Fliqz has shut down their service. To access this video, email support with this video id: 744aad844d944e0a9d289dc70bd15165

 

Dokumentirali smo veliko heca:

Fliqz has shut down their service. To access this video, email support with this video id: 191bd840134d410fa9ae93e07f452492

Za konec, pa še nekaj naših prelepih obrazov in dobre volje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Za  vse nadaljnje napotke in nasvete se obrnite na vašega zdravnika ali farmacevta.

 


S8 Biotehniški center Naklo

Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

Menja dijakinj in dijakov: 

 

S projektom sem se naučila veliko novega oz. sem izvedela veliko novih in zanimivih stvari. Najbolj mi je bilo všeč, da smo dijaki sami zbirali gradiva in se s tem sproti učili delati v skupinah. Takih projektov bi moralo biti več. Bolje smo tudi spoznali ostale sodelujoče šole. Super pa bi bilo, če bi imeli kakšno srečanje s sodelujočimi in bi se tako bolje spoznali. 

 

Dela smo se lotili tako, da smo si teme razdelili  po parih, pari smo poiskali gradivo pri tem nam je seveda pomagala učiteljica, nam dala nasvete kaj lahko spremenimo in kaj nam manjka. NAto smo popravili in dopolnili, kar nam je manjkalo, ostalo pa je uredila učiteljica. Slabost pri nam je bila, da smo bili na praksi (izven šole) in smo tako komunicirali preko računalnika. Ampak s skupnimi močmi nam je uspelo. 

Sara S. 

 

To projektno delo mi je bilo zelo zanimivo. Od vseh vprašanj in odgovorov sem se zelo veliko naučila, saj ima vsak dijak svoje mnenje. Ko sem brala druga mnenja mi je bilo najbolj všeč tisto, da bi se srečali v živo oz. da bi se spoznali in da bi nam bilo potem lažje odgovarjati ker bi vedeli s kom se povezujemo. 

 

Urška

 

Pri projektu mi je bilo všeč samo izdelovanje odgovorov na tako izvirna vprašanja. Na podlagi moje teme, na katero sem odgovarjala, sem se naučila veliko koristnega in praktičnega. Na splošno se bolj zavedam, s kakšnimi problemi se bomo slej ko prej morali spopasti vsi. Zanimivo je bilo spoznati tudi ostale srednje šole, ki so sodelovale pri projektu.

 

Katja

 

Meni je všeč takšen projekt s povezovanjem drugih srednjih šol ter zanimanje, ko izveš bolj o drugih srednjih šolah. Zanimivo mi je bilo ko smo me in Matic dobili naloge vse drugačne. Npr. ko sta imele Semra pa Emanuela čist drugo nalogo kot pa jaz in Maruša.  

Sara Ž. 

 S9 Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA VIRTUALNO SODELOVANJE IN VAM MAHAMO V SLOVO

 

 

 

 

 

Učni krogi

 

 

DIJAKINJE IN DIJAKI 3. C ODDLEKA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA IZ LJUTOMERA.


S10 Dvojezična srednja šola  Lendava

Zaključna misel in sporočilo udeležencem:

 

Tako. Pa se je zaključil še eden od mnogih projektov na naši šoli. Kako smo se počutili med delom pri projektu GTP/SUK in kaj smo se naučili ter kaj si še želimo, predstavljamo v našem videu 1 - v pogovoru z manjšo skupino naših dijakov.

Video 2: Ogledate si lahko tudi poročilo, kaj meni o playbooku, ki smo ga dobili v uporabo, nekaj naših dijakov uporabnikov.

In kdo se je za vas trudil in raziskoval? Simpatični 3. a in multikulti 3. b pomešano:
Kako smo sodelovali med seboj in z dijaki drugih šol?
Naš sodelovalni duh (»potovanje v skupini«) simbolizirajo naslednji videi: 1, 2, 3.

 


Kaj menijo o novi izkušnji naše mentorice?


Mária Gaál, prof. geografije: Delo se mi je zdelo zelo zanimivo, saj so bili dijaki kreativni (večina). Spoznala sem, da so nekateri dijaki zelo razgledani in da zrelo razmišljajo o problemih sveta. Vsak dan sem večkrat pogledala wikipošto, tudi sama sem se naučila nekaj novih stvari (blackberryjev playbook).

Ildikó Kovač, prof. biologije: Ko sem se priključila k projektu, najprej nisem imela jasnih predstav, kako poteka. Že po prvih informacijah pa mi je bila zasnova projekta všeč. Mislim, da se je večina dijakov skozi svoje raziskovalno delo naučila marsikaj novega in tudi jaz, ko sem prebirala njihove izdelke in jim pomagala z nasveti in sugestijami.  Edina težava po mojem mnenju je bila ta, kako motivirati nekatere dijake, ki so bili vključeni v projekt.

Mag. Gabriela Zver, prof. slovenščine: Veselilo me je sodelovati z obema sodelavkama, dobro nam je uspevalo uskladiti termine, kljub različnim obveznostim in urniku. Energijo za delo so mi dajali prizadevni in energije polni dijaki. Veseli me, ko lahko preberem kaj zanimivega in spoznam kaj novega prav od angažiranih mladih ljudi. Zahvaljujem se vsem dijakom, ki so se držali dogovorov, in tistim, ki so mi na kakršenkoli način pomagali pri delu.

 

 

Comments (5)

Gabriela Zver said

at 3:01 pm on May 15, 2012

Pozdravljeni!

Glede na to, da bomo gostitelji srečanja 1. in 2. junija, vas vabimo, da si ponovno ogledate našo predstavitev

https://slogtpizzivi21stoletjafeb2012.pbworks.com/w/page/50790292/Dvojezi%C4%8Dna%20srednja%20%C5%A1ola%20Lendava

in slike našega kraja. Ko boste imeli dopust, pa se morda vrnete in si v miru ogledate naše znamenitosti.

Se vidimo kmalu ...

Gabriela Zver said

at 3:48 pm on May 14, 2012

Pozdravljeni!

Kot ste lahko slišali v našem videu, se vam dijaki (enako mentorice) zahvaljujemo za vse odgovore, ki so nam pomagali pri pisanju raziskovalne naloge. Zdržite še malo, lep pozdrav vsem, hvala tudi Darji in Bobu za vse vzpodbude. :)

dijaki DSŠ Lendava in mentorice

Bob Hofman said

at 11:50 am on Apr 26, 2012

Hvala lepa... well done :-))

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 11:17 am on Apr 26, 2012

bob, its done. :)))

Bob Hofman said

at 10:08 am on Apr 25, 2012

Hi 2GT... haha.. nice to upload a foto story as summary, we like that creativity :-)
Please be so kind before uploading to resize the pictures... 16x a 1 Mb makes a 16Mb page... for the size now used 50Kb would be super :-)
Thanks for all your hard work.... am already looking forward to meeting you all on June 1-2.
Enjoy the long "May 1st" weekend ahead, Lp Bob

Google translation - Google prevod
Hi 2GT ... haha .. lepo, da naložite zgodbo foto kot Skratka, želimo, da je ustvarjalnost :-)
Prosimo, bodite tako prijazni, preden nalaganje spremeniti velikost slike ... 16x 1 Mb naredi 16MB stran ... glede na velikost sedaj uporablja 50kb bi bilo super :-)
Hvala za vse vaše trdo delo .... me že veseli, da ste se sestali vsi junija 1-2.
Uživajte v dolgi "1. maj" konec tedna vnaprej, Lp Bob

You don't have permission to comment on this page.