| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

casovnica_feb_2012

Page history last edited by Renske Hofman 9 years, 8 months ago

 

ČASOVNICA za Slovenske učne kroge februar 2012

 

 

 

1. Priprava , 13. – 19.februar  2012

Teden 0

Prejeli boste vabilo za vključitev v wiki skupino in objavili svoje testno sporočilo. Vzpostavili boste kontakt s koordinatorjem in skrbnikom učnih krogov.Pripravili boste svoje učence in dijake za projektno delo, se z njimi pogovorili o odgovornosti, zadolžitvah, znanju, pričakovanjih, nalogah in organizaciji.Objavili boste svoje prvo testno sporočilo, da preverite, če vse povezave delujejo. V primeru težav se obrnete na skrbnika učnega kroga.

 

2. Predstavitve, 20.- 26.februar 2012

1. teden

Delo v učnih krogih se začne z dobrodošlico skrbnika učnega kroga.Učitelji in učenci/dijaki pripravijo svojo predstavitev s fotografijo.

 

3. Vprašanja, 27. februar – 11.marec 2012

2., 3. teden

Vsaka sodelujoča skupina objavi raziskovalno vprašanje, ki je lahko obrazloženo z največ petimi podvprašanji, in zadovolji vsem sprejetim kriterijem kvalitete.. 

 

4. Raziskovanje in odgovori, 12.marec - 22.april 2012

4.,9.teden

Vsaka skupina raziskuje in odgovarja na vprašanja vseh partnerjev, obenem že prejema odgovore ostalih. 

 

5. Raziskovalne naloge, 23.april – 6.maj 2012

10.,11.teden

Vsaka skupina pripravi povzetek vseh prejetih odgovorov združenih s svojim znanjem, ki je vključen v raziskovalno nalogo.  

 

6. Zaključek, 6.maj - 13.maj 2012

12. teden

Vsaka skupina objavi poslovilne misli in nekaj učencev/dijakov izpolni vprašalnik.

Uradno učne kroge zaključi skrbnik učnih krogov s sklepnimi mislimi. 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.