| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Dvojezična srednja šola Lendava

Page history last edited by Gabriela Zver 11 years, 11 months ago

Üdvözlünk benneteket! Pozdravljeni!

 

Kot vidite iz pozdrava, smo dvojezična srednja šola. V tem projektu bomo sodelovali gimnazijci 3. a- in 3. b-razreda. Oglejte si naš video, kjer boste zaznali naš utrip. Morda pa se bo naš pravi jaz pokazal bolj v tem delovnem posnetku: funny video.

Dijakom bomo v projektu pomagale mentorice:

•    Mária Gaál, profesorica geografije, ki poleg tega, da rada potuje v bližnje in tudi oddaljene kraje, vse več časa posveča domačim ljubljenčkom in vrtnarjenju;
•    Ildikó Kovač, profesorica biologije, ki rada svoj prosti čas, v primeru, če ji ga ob delu kaj ostane, preživi v naravi ali pa peče različne dobrote;
•    mag. Gabriela Zver, profesorica slovenščine in vodja projekta. Uživa v doživljanju različnih vrst umetnosti in v njihovem bogastvu, zelo rada potuje po svetu in aktivno poje.

Na Dvojezični srednji šoli v Lendavi poteka pouk v slovenščini in madžarščini, ki sta učna jezika, učimo pa se še tri tuje jezike: nemškega, angleškega in španskega.
Dijaki se lahko izobražujejo v različnih programih: npr. v Gimnazijskem in v drugih strokovnih programih, kot so Ekonomski tehnik, Strojnik tehnik in v različnih triletnih poklicnih programih.
Posebnost naše šole je, da so strokovne ekskurzije del našega dvojezičnega pouka, tako smo letos 3 dni spoznavali Budimpešto in okolico.

Zanimivosti o našem mestu Lendava/madžarsko Lendva:
•    Ste vedeli, da smo v času reformacije prav v Lendavi imeli prvi pomembno tiskarno ne le na področju Slovenije, temveč celotne nekdanje Jugoslavije?
•    V našem kraju smo vedno poskušali živeti v sožitju ljudje različnih narodnosti in različnih ver (katoliške, evangeličanske in židovske), tako imamo v Lendavi tudi obe cerkvi in sinagogo. Židje so pustili pomembne sledi v bogati meščanski kulturi in gospodarstvu Lendave.
•    Ste vedeli, da smo najbolj oddaljen kraj od Ljubljane ali recimo to, da  ima okolica Lendave najmanj padavin v Sloveniji?
•    In da samo v Murinih mrtvicah raste vodna praprot plavček?
•    Ste vedeli, da globine naše pokrajine skrivajo veliko bogastvo: npr. geotermalno vodo, ki je pomembna za zdravilišče, za gojenje orhidej v bližnjem Dobrovniku in da s to vodo ogrevamo tudi našo šolo?
•    Verjetno pa veste, da leži Lendava na tromeji: Slovenija, Hrvaška, Madžarska, zelo blizu pa je tudi avstrijska meja.
Oglejte si galerijo slik na spletni strani Turizma Lendava ali galerijo slik na občinskih spletnih straneh (klikajte majhne ikone v zgornji vrstici) , kjer najdete tudi kratke predstavitve naših kulturno in zgodovinsko pomembnih zgradb in zgodovino kraja.

Simpatični 3. a-razred in multikulti 3. b-razred/The amicabl 3.a class and the multiculti 3.b class:

Pridružite se nam/Join us - Facebook: Wiki-SUK Lendava - za goste.

 

Üdvözlünk benneteket! Pozdravljeni!

 

The greeting above says it all: we are the students of a bilingual secondary school. In this project the students of 3.a and 3.b classes of grammar school are taking part. Have a look at our video and feel our vibe! Perhaps our true nature will be revealed in the funny video.

Our mentors are:
•    Mária Gaál, the geography teacher, who in addition to enjoying travels to close and foreign places dedicates more and more time to her pets and gardening;
•    Ildikó Kovač, the biology teacher, who spends her free time, if there is some left due to her work, in the nature or bakes delicious treats;
•    Gabriela Zver, M.A., the Slovene teacher and the head of this project, who enjoys experiencing different types of art and their value, loves to travel and is an active singer.

At Dvojezična srednja šola Lendava (The Bilingual Secondary School Lendava) we take classes in the Slovene and Hungarian language. Beside these two languages we also learn German, English and Spanish.
Our school offers the following educational programmes: grammar school (general upper secondary school), secondary technical education: economic technician and mechanical technician and various three-year vocational programmes.
A special feature of our school is that it organises professional excursions as part of our bilingual education, so this year we got to know Budapest and its area.


Special features of our town Lendava (Lendva – in Hungarian):
•    Did you know that during the Reformation period the first significant printing house, not only in Slovenia but in the former Yugoslavia, was set up in Lendava?
•    In our area people of different nationalities and religions (Catholic, Evangelical, Jewish) have always strived to live in harmony, thus we have a Catholic and an Evangelical church, as well as a synagogue. The Jews left an indelible mark in the rich middle-class culture and the economy.
•    Did you know that the most distant place from our capital Ljubljana is Lendava? Or that Lendava has the lowest annual precipitation in Slovenia?
•    Did you know that we can find the so called floating fern (lat. Salvinia natans) only in the oxbow lakes of The River Mura ?
•    Did you know that our area has many hidden treasures like geothermal water, which is great for our spas, orchids and for heating our school?
•    But you probably know that Lendava is located on the borders of Slovenia – Croatia – Hungary, and the Austrian border is also very close.

Take a look at the Photo Gallery on the website of  Turizem Lendava (Lendava Tourism) and the Photo Gallery on the municipal websites (click on the small icons in the line above), where you can also find short presentations of our cultural heritage and historical buildings and the history of our town.

Translated for you by Gregor Vrhunc, Huso Jusić, Jan Cojhter, Anja Ropoša, Anamaria Nađ, Andrea Ambruš and our English teacher Nataša Prendl.


Comments (9)

Bob Hofman said

at 11:19 pm on May 29, 2012

Hvala Lepa for hosting the SUK Delavnicaon 01-02 junij 2012 in Lendava.
I'm packing now and will travel tomorrow to Slovenia.... till very soon, looking forward meeting you all.
Lep Pozdrav from Nizozemska, Bob

Gabriela Zver said

at 3:00 pm on May 15, 2012

Pozdravljeni!

Glede na to, da bomo gostitelji srečanja 1. in 2. junija, vas vabimo, da si ponovno ogledate našo zgornjo predstavitev in slike našega kraja. Ko boste imeli dopust, pa se morda vrnete in si v miru ogledate naše znamenitosti.

Se vidimo kmalu ...

stana said

at 8:29 am on Mar 9, 2012

Zelo dobra predstavitev. Vidimo, da je pri vas odlično vzdušje.

Bob Hofman said

at 10:05 pm on Mar 8, 2012

Great introduction, hvala lepa, Lp Bob

Zlatko Magdevski said

at 11:15 am on Mar 8, 2012

Všeč nam je vaša predstavitev. Upamo, da se vidimo ali slišimo tudi preko skype ali facebooka. Dekleta SŠFKZ ;).

Gabriela Zver said

at 6:15 pm on Mar 2, 2012

Najlepša hvala za pohvalo. :) Ja, se nam je kar zdelo, da tistega "ponesrečenega" posnetka ne smemo zavreči, temveč objaviti, kajti to smo "mi" - dijaki polni smeha ... upam, da bodo na ta način uspeli pokazati tudi svojo kreativno in raziskovalno plat.

Darja Kramar said

at 3:31 pm on Mar 2, 2012

Dobra predstavitev in tisti "funny" del je pika na i.

Gabriela Zver said

at 3:14 pm on Feb 17, 2012

Hello, Irena, welcome to Lendava. :)

Irena Vidmar, ŠC Kranj said

at 5:35 pm on Feb 10, 2012

Its a Hungarian language there! Interesting:) Also, a list of names - contacts - good to know who would I contact, if I would be visiting easteren part of Slovenia. Hi there Maria, Ildiko, Gabriela.

You don't have permission to comment on this page.