| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Presentation Šolski center Krško-Sevnica

Page history last edited by Bob Hofman 12 years, 2 months ago

Snemalec Dejan Čegovnik in gospod Janez Čač iz MIZKS.

Podpora vodstva šole g.Ernesta Simončiča je pomembna.

Na levi strani se vidi zanimiv poskus vizualnega oblikovanja logotipa za SUK.

Prostor je bil omejen  v polkrogu z zanimivo ureditvijo scene.

Prireditev je bil harmoničen prikaz raziskovalnega dela in literarno glasbenih vložkov.

 

Nekateri dijaki so v interjuju povedali, da so se pri raziskovanju veliko naučili, všeč jim je bilo, da so bili samostojni.

 

Lepo je bilo spoznati vse, ki so sodelovali tudi osebno.

V predstavitvah so vsi dokazali, da so sposobni pravega raziskovanja in kritičnega razmišljanja.

Fantje muzikantje so dodali nekaj vesela vzdušja.

Vsak je prispeval svoje znanje in sposobnosti, nastalo je krasno timsko delo.

Različna vprašanja so zahtevala različne raziskave in meritve ali iskanje podatkov.

 

Celotna skupina iz Krškega skupaj z njihovimi mentorji. Čestitke vsem!

Tudi mag.Alenka Žuraj Balog je bila zadovoljna z rezultati projekta.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.